Poradna

234 221 188

Likvidace nejběžnějších druhů odpadů

Odpad není pouze jednolitou hromadou nepotřebných věcí bez jakýchkoliv rozdílů, ač se nám to tak při pohledu na skládku může zdát. Odpad je dělen do mnoha různých kategorií. Ministerstvo životního prostřední ve vyhlášce 381/2001 Sb., kterou se ustanovuje katalog odpadů, jej roztřídilo do dvaceti základních skupin. Převážně se jedná o odpady vznikající při činnosti nejrůznějších průmyslových odvětví (zpracování dřeva, ropy, textilu, chemikálií; stavebnictví; zemědělství atd.). Nám nejznámější komunální odpad – ten, který běžně produkujeme – je pouze jedním z dvaceti ministerstvem rozlišených druhů odpadu.


Druhy komunálního odpadu, které člověk nejčastěji vytváří a musí je i likvidovat, jsou tyto:

Bližší pohled na toto dělení nám může pomoci odhalit či připomenout způsob, jak ekologicky nakládat s nejčastějšími typy odpadu.

Tříděný odpad do kontejnerů

Plast patří do žluté. Papír do modré. Sklo do zelené. Nápojové kartony do oranžové… Barevné rozlišení kontejnerů na tříděný odpad není již třeba připomínat, většina z nás jej zná. Konkrétní upřesnění, co kam patří, a výjimky bývají navíc uvedeny přímo na kontejnerech.


Můžeme však upozornit na pár zajímavostí:


Do plastů patří mimo lahví, kelímků a neznečištěných igelitových obalů také polystyren.


Papír snese téměř vše – kancelářské sponky a obálky s foliovým průhledem, nikoliv však papír znečištěný barvou, malbou či mastnotou.


Žárovky ani keramika nepatří do kontejneru na sklo, i když by to někoho mohlo lákat. Obyčejnou žárovku lze vyhodit do směsného odpadu - neplatí to ovšem o dnes již stále častějších úsporných žárovkách (a zářivkách), které se klasifikují jako nebezpečný odpad.


V posledních letech se rozšířily kontejnery na použité oblečení. Zpravidla jsou zřizovány charitativními organizacemi či firmami, které se zavázaly využít část peněz získaných z recyklace textilu na charitativní účely.


Současným trendem jsou červené kontejnery na drobné elektrospotřebiče a použité baterie. K dnešnímu datu je jich po České republice rozmístěno více než 1600.


Zmíněné kontejnery na tříděný odpad nenaleznete v každé obci. V některých obcích můžete najít i další specializované kontejnery – na bioodpad, plechovky, čiré sklo atd. Rozsah třídění odpadu není v České republice nijak centrálně určen. Každá obec k třídění odpadu na svém území přistupuje podle vlastních potřeb a uvážení.

Nebezpečný odpad do sběrných dvorů

Snad i člověk se sebemenším zájmem o třídění do barevných kontejnerů věnuje dostatečnou pozornost určitým odpadům a do svého univerzálního koše nehází vše – především zde neumisťuje baterie, prasklé teploměry, zářivky (či úsporné žárovky), barvy, jiné chemikálie a elektrospotřebiče. Pro bezpečnou likvidaci tohoto druhu odpadu se využívají sběrné dvory.


Nebezpečný odpad, který většina z nás likviduje nejčastěji, je elektroodpad. Pro jeho likvidaci existuje nejvíce variant. Do ceny elektrospotřebičů se započítává poplatek za přijetí ve sběrných dvorech. Pro likvidaci drobných spotřebičů a baterií jsou určeny výše uvedené červené kontejnery.


Elektroodpadu se můžete zbavit ještě jedním způsobem - je možné jej odevzdat i u prodejců elektroniky, například v rámci prodejních akcí, kdy prodejce při nákupu nového spotřebiče přijme od zákazníka staré zařízení podobného typu a o likvidaci se postará sám.


Pro použité baterie můžeme najít sběrné nádoby i na prodejnách, jež se nezaměřují výhradně na prodej elektroniky. Autobaterie je možné také bezplatně odevzdat i na čerpacích stanicích.

Objemný odpad do sběrných dvorů

Sběrné dvory se zároveň využívají na shromažďování odpadů, které nejsou nebezpečné jako baterie či nebezpečné látky, ale jejich velikost či množství nedává moc možností zbavit se jich jinak. Jedná se o starý nábytek, matrace, koberce, či pneumatiky. Objemné odpady mohou být i recyklovatelné – velká množství papíru, kovu, dřeva, suti.

Směsný odpad do popelnic

Závěrečnou otázkou tedy zůstává, co při pravidelném a poctivém třídění odpadu patří v domácnostech do odpadkového koše. Jednoduše by se dalo říci, že zbytek odpadu, kterého se nezbavíme na výše uvedených místech. Patří sem tedy kuchyňský odpad, znečištěný papír, keramika, konzervy, plechovky, hygienické pomůcky apod.


Je-li pro vás likvidace velkého množství odpadu zbytečně složitá nebo časově náročná, přenechejte jej našemu týmu profesionálů.

Zpět Objednat kontejner

Copyright 2013 Uklizenýdům.cz – Všechna práva vyhrazena Logo firmy MarketUP | Stránky vytvořila firmamapa stránek