Poradna

234 221 188

Jak se připravit na použití kontejneru

Při rekonstrukcích domů, likvidacích odpadu a dalších činnostech, k nimž potřebujete přistavit kontejner, je důležité pamatovat na:

Pokud budete nakládat kontejner na vlastním pozemku, většina těchto doporučení se vás netýká. V centru měst je ale využití kontejneru bez jejich zajištění takřka nemyslitelné, ale v ojedinělých případech proveditelné. Podívejme se na ně zblízka.

Celý článek

Likvidace nejběžnějších druhů odpadů

Odpad není pouze jednolitou hromadou nepotřebných věcí bez jakýchkoliv rozdílů, ač se nám to tak při pohledu na skládku může zdát. Odpad je dělen do mnoha různých kategorií. Ministerstvo životního prostřední ve vyhlášce 381/2001 Sb., kterou se ustanovuje katalog odpadů, jej roztřídilo do dvaceti základních skupin. Převážně se jedná o odpady vznikající při činnosti nejrůznějších průmyslových odvětví (zpracování dřeva, ropy, textilu, chemikálií; stavebnictví; zemědělství atd.). Nám nejznámější komunální odpad – ten, který běžně produkujeme – je pouze jedním z dvaceti ministerstvem rozlišených druhů odpadu.


Druhy komunálního odpadu, které člověk nejčastěji vytváří a musí je i likvidovat, jsou tyto:

Bližší pohled na toto dělení nám může pomoci odhalit či připomenout způsob, jak ekologicky nakládat s nejčastějšími typy odpadu.

Celý článek

Copyright 2013 Uklizenýdům.cz – Všechna práva vyhrazena Logo firmy MarketUP | Stránky vytvořila firmamapa stránek