Služby

Jsme profesionálové - dodržujeme v plné míře Zákon o odpadech 234 221 188

Provádíme kompletní vyklízecí práce, zajistíme vlastní demontáž, nakládku i odvoz různých druhů odpadu, postaráme se o třídění odpadu nebo ekologickou likvidaci. Služby poskytujeme v Praze a blízkém okolí.

Vyklízecí práce

Potřebujete vyklidit sklep, půdu, garáž, rodinný dům, stavební pozemek, byt, firmu, provoz nebo kancelář? Už se o nic nemusíte starat. Veškerou práci uděláme za vás! Náš profesionální realizační tým zajištuje kompletní vyklízecí služby na celém území Prahy. Dle vašich požadavků přistavíme velkoobjemový kontejner, provedeme nakládku a odvoz všech druhů odpadu a postaráme se o jeho následnou ekologickou likvidaci. V rámci našich služeb posbíráme při vyklízení také drobný odpad nebo odvezeme vysloužilé spotřebiče – lednice, mikrovlny, trouby, pračky a jinou elektroniku. Dále zajistíme i rozebrání a odvoz starého nábytku, klavírů a dalších těžkých břemen.
Ceníme si spokojených zákazníků, proto vám vycházíme maximálně vstříc a snažíme se co nejvíce přizpůsobit vašim časovým možnostem. Vyklízecí práce provádíme sedm dní v týdnu. Ještě před závaznou objednávkou vám rádi poradíme a navrhneme optimální řešení, včetně cenové nabídky. .

Odvoz suti

Potřebujete odvést suť po rekonstrukci bytu, rodinného domu, kanceláře nebo jiných prostor? Svěřte to do rukou profesionálům!Náš realizační tým zajistí veškeré práce týkající se odvozu suti. Poskytované služby zahrnují přistavení kontejneru, nakládku, odvoz a následnou likvidaci, která je v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky. K dispozici máme tři různě velké kontejnery – objem od 3 m3, od 5 m3 a od 9 m3.. Služby poskytujeme nejen v rámci kompletních vyklízecích prací, ale i jednotlivě. Na základě vašich individuálních potřeb také nabízíme pronájem velkoobjemových kontejnerů na odvoz suti. Na základě předchozí domluvy kontejner přistavíme v domluvený čas na jakékoliv místo v Praze. Zde vám bude plně k dispozici po sjednanou dobu.

Odvoz komunálního odpadu

V rámci vyklízení bytů, rodinných domů nebo kancelářských komplexů zajišťujeme odvoz komunálního odpadu na území celé Prahy a středních Čech.Práce profesionálního realizačního týmu, který se postará o veškeré činnosti spjaté s odvozem komunálního odpadu, je součástí kompletních vyklízecích služeb. Na jakékoliv místo v Praze přistaví velkoobjemový kontejner, zajistí nakládku, odvoz odpadu a jeho následnou ekologickou likvidaci. Velikost přistaveného velkoobjemového kontejneru určíme až po rozsahu komunálního odpadu, který chcete odvézt. Nabízíme tři různě velké kontejnery – objem od 3 m3, od 5 m3 a od 9 m3.. Služby poskytujeme v rámci vyklízecích prací, ale také samostatně. Dle vašich individuálních potřeb přistavíme velkoobjemový kontejner na jakékoliv místo v Praze, kde vám bude plně k dispozici po domluvenou dobu.

Třídění odpadu

Protože víme, jak je recyklace pro naši společnost důležitá, postará se náš realizační profesionální tým po dokončení vyklízecích prací nejen o nakládku a odvoz všech druhů odpadu, ale také o jeho třídění a ekologickou likvidaci.Snažíme se tak zabránit hromadění a ukládání odpadu na skládkách, který je možné následně zpracovat a najít pro něj další využití.

Nakládka a odvoz všech druhů odpadu

V rámci kompletního vyklízení bytových i nebytových prostor poskytuje náš realizační tým profesionálů zajištění nakládky a následného odvozu všech druhů odpadu, aniž byste se museli o cokoliv starat.Přistavíme velkoobjemové kontejnery na biologický i komunální odpad, suť nebo na starý nábytek, nepotřebné spotřebiče a elektroniku. Poté se sami postaráme o ekologickou likvidaci odpadu, kterou provádíme v souladu s platnými předpisy a zákony České republiky. Velikost přistaveného kontejneru se odvíjí od rozsahu vyklízení. Nabízíme až tři velikosti velkoobjemových kontejnerů – objem od 3 m3, od 5 m3 a od 9 m3, které přistavíme také k vaší individuální potřebě ve sjednaný čas na jakékoliv místo v Praze, kde zůstanou po domluvenou dobu zcela k dispozici. Jednotlivé služby poskytujeme samostatně nebo v rámci objednaných vyklízecích prací.

Odvoz biologického odpadu

Potřebujete se zbavit přebytečného biologického odpadu? Už si s tím nemusíte nadále dělat starosti. Uděláme to za vás!.Náš profesionální tým pracovníků se postará o veškeré práce spjaté s odvozem biologického odpadu. Přistavíme velkoobjemový kontejner, poté provedeme nakládku a vykládku odpadu a následně ho ekologicky zlikvidujeme v souladu s českými zákony a předpisy. Velikost kontejneru určíme na základě rozsahu biologického odpadu, který je potřeba odvézt. K dispozici máme 3 různě velké velkoobjemové kontejnery – objem od 3 m3, od 5 m3 a od 9 m3.. Službu odvoz biologického odpadu poskytujeme nejen v rámci kompletního vyklízení, ale také samostatně dle vašich individuálních potřeb. Nabízíme pronájem kontejneru všech velikostí, který přistavíme v domluvený čas kdekoliv v Praze a blízkém okolí. Zde bude kontejner na odpad zcela k dispozici po předem dohodnutou dobu.

Ekologická likvidace odpadu

Náš realizační tým profesionálních pracovníku se při kompletních vyklízecích pracích mimo jiného postará i o ekologickou likvidaci všech druhů odpadu, včetně biologického a komunálního.V rámci našich služeb zajišťujeme nakládku a odvoz odpadu, ale také jeho následnou likvidaci. Touto cestou zabraňujeme ukládání a hromadění nebezpečného odpadu na skládkách a staráme se o jeho třídění a následné využití. Ekologickou likvidaci různých druhů odpadu nabízíme také samostatně na základě vašich potřeb, nejen jako součást vyklízecích prací. Veškerý odpad ekologicky likvidujeme vždy v souladu s platnými zákony a předpisy České republiky.

Přistavení kontejneru

Plánujete rekonstrukci nebo kompletní úklid bytu, rodinného domu nebo firmy a potřebujete dostatečně velký kontejner na veškerý odpad?Pronajmeme vám kontejner na odvoz všech druhů odpadu, suti, zeminy, starého nábytku nebo vysloužilých spotřebičů. Náš realizační tým přistaví dle vašeho přání objednaný kontejner v domluvený čas na jakékoliv místo v Praze nebo středních Čech. Zde vám bude po předem sjednanou dobu plně k dispozici. Podle potřeby jej pravidelně nebo následně odvezeme a postaráme se také o ekologickou likvidaci odpadu. Nabízíme tři různě velké velkoobjemové kontejnery – objem od 3 m3, od 5 m3 a od 9 m3.. Velikost kontejneru je potřeba vhodně zvolit na základě rozsahu odpadu, který je potřeba zlikvidovat. Pokud si s výběrem nevíte rady, neváhejte se na nás obrátit., rádi vám pomůžeme. Všechny možné způsoby, jak nás kontaktovat, naleznete v kontaktech.


Copyright 2013 Uklizenýdům.cz – Všechna práva vyhrazena Logo firmy MarketUP | Stránky vytvořila firmamapa stránek